2009-06-29

Att en så dålig poplåt kan ha så meningsfull text…

Jag har en kass gladpoplåt på hjärnan… inte för att musiken är speciellt svängig eller för att den är bra utan för att texten betyder så mycket för mig. Usch.
TOP

XHTML CSS RSS
Snackiz.com serveras av servett.net.