2009-06-20

en återvändare, nu på svenska.

Välkommen ombord, en storm tilltar och natten nalkas.
Vart är du på väg? Alldeles ensam driver du bort. Vem håller din hand när det drar ner dig?
Vart är du på väg? den kalla sjön är strandlös och höstvinden straffar seglen.
Du står där vid lanternan med tårar i ansiktet när dagsljuset faller från sidan och höstvinden sopar gatorna tomma.
Du står där vid lanternan med tårar i ansiktet när kvällsljuset jagar bort skuggorna. Du tar elden från ljuset och det blir höst.
Välkommen ombord, längtan är vår rorsman. Endast natten är så skoningslös
Till slut står jag ensam, tiden står still och jag fryser.
TOP

XHTML CSS RSS
Snackiz.com serveras av servett.net.