2009-07-14

Det finns vissa saker jag stör mig enormt på…

I dag är det en speciell dag, men mitt inlägg kommer inte handla om det. Det är ingen vits att ropa hej när det inte ens ekar tillbaka.

Och nu när jag sätter mig ner för att formulera det jag faktiskt hade tänkt skriva så funderar jag på varför… det har ingenting med mig att göra och jag ska inte lägga mig i vad andra gör. Det där får de sköta själva.

Glöm att jag ens påbörjade någonting. Sudda ut och spola tillbaka.
TOP

XHTML CSS RSS
Snackiz.com serveras av servett.net.