2013-12-07

SL skänker bort pengar som inte finns

Just nu är det stora annonser för botshop.nu överallt i SL-trafiken. På websidan skrivs:

“Rösta på vad fuskåkarnas kontrollavgifter ska användas till.
Din röst motsvarar en kontrollavgift på 1200 kr.”

“Lägg din röst på det du vill att fuskåkarnas kontrollavgifter ska användas till i första hand. Varje röst betyder att en kontrollavgift kommer att användas till det du röstar på. När ett projekt når 100% åtgärdas det av SL.”

“Därför bjuder vi betalande resenärer på möjligheten att vara med och påverka vad pengarna SL får in på fuskåkningens kontrollavgifter ska gå till.”

(Citaten är hämtade från http://botshop.nu/om-botshop-nu/ )

Det här låter ju helt underbart. Jättebra att vi som betalar får bestämma vart pengarna ska gå, det finns bara ett litet problem: Pengarna finns inte. Eller så finns de och SL bryter mot lagen.

Det är nämligen så att enligt Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik Ska denna summa (1200 kr) egentligen bara täcka kostnaderna för biljett och kontroll:

3 § Tilläggsavgift bestämmes till belopp som är skäligt med hänsyn till trafikutövarens kostnader för biljettkontrollen och avgiften för den biljett som har avkrävts den resande men som han ej har kunnat förete.
( https://lagen.nu/1977:67#P3S1 )

Var kommer då de 1200 kronor per röst ifrån, som SL delar ut på botshop.nu?
Med tanke på att det inte finns någon som helst koppling mellan min röst och att jag har betalat eller mellan antalet röster (som alla ska motsvara en bot) och antalet bötfällda plankare hade en röst hade lika gärna kunna varit “ett månadskort” eller dylikt. Men det är ju roligare att spendera andras pengar än sina egna och dessutom hade det nog inte fått lika stor uppmärksamhet.
TOP

XHTML CSS RSS
Snackiz.com serveras av servett.net.