2011-03-30

MBL

Om vi anställda kommer med ett förslag till förbättring som godtas av företaget, varför måste det MBL-förhandlas med facket? Det är ju de anställdas önskan som gått igenom. Snart måste man väl börja fylla i blanketter för att få fylla i en blankett.
TOP

XHTML CSS RSS
Snackiz.com serveras av servett.net.