2009-08-12

Minnen från förr

Plötsligt insåg jag varför min blick fastnade på dig.
Du är så lik henne, både till utseende och sätt.
Jag tänker tillbaka på en svunnen tid med upplevelser jag aldrig fick.
TOP

XHTML CSS RSS
Snackiz.com serveras av servett.net.